A 2021. évi tagi járulékfa kivitelének feltételei a következők:

A.) Amennyiben az erdőbírtokossági társulatot a tagi járulékfa erdőből történő kitermelésében és a tagság részére történő kiadásában nem akadályozzák jogszabályi, hatósági, járványügyi és egyéb, jelenleg még nem ismerhető rendelkezések 2021. évben a tagi járulékfa mértéke a fakitermelési költség befizetésének időpontjában a társulatnál érvényes fakitermelési költség megfizetése esetén: 1 Ak/1,-m3. egységes tűzifa.

B.) A közgyűlés a gyakori törvénymódosításokra, és a vírushelyzetre is tekintettel felhatalmazza az elnökséget, hogy közgyűlés összehívása nélkül is döntsön a társulat pénzügyi stabilitásához szükséges tagi járulékfát is érintő ügyekben.

C.) Tagi járulékfa annak adható ki:

1. aki, mint tag szerepel a társulat névjegyzékében,
2. aki a személyes adataiban, vagy társulati érdekeltségében történt változást az Alapszabály rendelkezése szerint eljárva, a változást alátámasztó hiteles okirat leadásával bizonyítja,
3. aki a haszonélvezeti jogosultságát alátámasztó hiteles okirat leadásával bizonyítja a járulékfa általa történő kivihetőségének lehetőségét.
4. A 2021. évi tagi járulékfa kiadásának időpontjai az elnökség hatáskörbe tartozik.
5. A határozatban foglaltakat a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kell alkalmazni, beleértve az elévülésre vonatkozó rendelkezéseket is.